Böcker

Nedan hittar du våra böcker. Vill du beställa fler än 10 exemplar är du välkommen att höra av dig till oss på info@coachutbildning.se.

Nya coachboken

Nya Coachboken är för dig som vill förstå och lära dig om coaching och få verktyg och modeller att arbeta med.Bokens huvudfokus ligger på de åtta kompetenser och den etik en coach behöver behärska enligt International Coaching Federations (ICF) definition av coaching. Den ger även kunskap till dig som vill ha ett coachande förhållningssätt i ditt yrke eller för dig som arbetar inom yrken där coaching kan fungera som ett komplement till annan metodik.Du hittar också intervjuer som på ett inspirerande sätt visar hur coaching och coachande förhållningssätt används på IKEA, FAR, SCA, Grant Thornton, RiseSmart, ProDesign samt inom skolan. Avsikten är att genom intervjuerna ge dig ökad förståelse för och insikt i coachingprocessen. Du får också i boken ta del av forskning om coaching. Du som läst Coachboken av Maria Gerlofson och Anja Lindberg kommer att känna igen vissa delar, andra är nyskrivna.