Coaching

För dig som är coach har vi flera olika program för mentorcoaching. Du som är chef eller ledare och söker en välmeriterad professionell coach; läs gärna mer under Executive coaching.

Mentorcoachprogrammet

Är till för dig som vill bli ICF-certifierad på ACC eller PCC-nivå. Programmet hjälper dig ända fram till ansökan om ACC eller PCC-certifiering och hjälper dig utveckla dina coachkompetnser. Du får 3 timmar individuell coaching och 8 timmar i grupp. Mentorcoachprogrammet täcker ICF:s krav på mentorcoaching för certifiering.

Mentorcoaching individuellt

För dig som önskar ha enbart individuell mentorcoaching för att bli ICF-certifierad och/eller utveckla dina coachfärdigheter. Vill du hellre ha en kombination av mentorcoaching individuellt och i grupp väljer du mentorcoachprogrammet.

Executive Coaching

Executive Coaching för dig som är chef vill utvecklas i ditt ledarskap.