Våra lärare

Alla våra lärare har lång och bred erfarenhet från coachbranschen

Anja Lindberg

ICF Professional Certified Coach (PCC)

Domenico La Corte

ICF Professional Certified Coach (PCC)

Göran Carlberg

ICF Professional Certified Coach (PCC)

Nina Ljungars

ICF Professional Certified Coach (PCC)

Pernilla Aspe

ICF Professional Certified Coach (PCC)

Christina Skarin

ICF Professional Certified Coach (PCC)

Daniel Bengtsson

ICF Associate Certified Coach (ACC)

Ylva Beck

ICF Associate Certified Coach (ACC)

Johan Bauer-Björklund

ICF Associate Certified Coach (ACC)

Våra mentorcoacher

Nedan följer en kort presentation av våra coacher.

Anja Lindberg

ICF Professional Certified Coach (PCC)
+46 (0)70-556 5560
anja.lindberg@coachutbildning.se 

Anja Lindberg, ICF Professional Certified Coach (PCC)

Coachar och utbildar på språk: svenska och engelska

Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Professional Certified Coach (PCC)
 • Coachutbildning hos Coachutbildning Sverige AB
 • NLP-coachutbildning hos Joseph O´Connor (ICC)
 • Arbetat med coachning på heltid sedan år 2002, ICC-certifierad 2002, ICF-certifierad år 2004
 • Certifierad New Start Karriärcoachningsverktyg samt På rätt jobb
 • Coachar mestadels coacher och chefer samt mentorcoachar, individuellt och i grupp
 • Utbildat i coachning, coachande ledarskap och karriärcoachning sedan 2004

Övriga erfarenheter och kompetens

 • Fil mag i psykologi 1995, Lunds Universitet
 • Chefs- och säljerfarenhet från telecombranschen
 • Flerårig erfarenhet av outplacement och rekrytering
 • KBT-terapeut
 • Certifierad GDQ-teamutveckling
 • Grupphandledning
 • Styrelsearbete i olika branscher
 • Gruppledare ACT stresshantering
 • Mångårig erfarenhet av ledarutveckling, förändringsarbete, grupputveckling, konflikthantering, och rekrytering
 • Författare till Livbåt för ledare – en guide till coaching i företag (med Domenico La Corte och Ylva Ekdahl), Liber 2013 och Coachboken (med Maria Gerlofson), Liber 2016

Domenico La Corte, ICF Professional Certified Coach (PCC)

Coachar och utbildar på språk: svenska, engelska, italienska

Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Professional Certified Coach
 • Coach University, USA
 • Examinator för ICF på svenska, engelska och italienska
 • Professionell coach sedan 1999 med över 2 400 timmar av individuell coaching av chefer och ledare inom bland annat Nordea, IKEA, SEB och Nokia
 • Coachat på säkerhetsfrågor inom Kärnkraftsindustrin 

Övriga erfarenheter och kompetens

 • Grundare av Coachutbildning Sverige AB. Företaget blev nominerat av Företagarna till årets Stockholmsföretag 2008
 • Startade Sveriges och Islands första ICF-ackrediterade coachutbildningar
 • Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på finansiering och International Business Strategy 

Göran Carlberg, ICF Professional Certified Coach (PCC)

Coachar och utbildar på språk: svenska, engelska

Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Professional Certified Coach
 • Coachutbildning, Coachutbildning Sverige AB
 • Professionell coach sedan 2005 med 650 timmars coacherfarenhet
 • Coachar chefer och medarbetare i stora och små företag
 • Har utbildat ett 50-tal chefer i Leadarship coaching 

Övriga erfarenheter och kompetens

 • Fil. kand Linjen för Personal- och arbetslivserfarenhet, Stockholms Universitet
  Med kand, Lunds Universitet
 • 10 års erfarenhet inom industrin som bl a personalchef och organisationskonsult
 • Egen företagare sedan 2005 

Nina Ljungars, ICF Professional Certified Coach (PCC)

Coachar och utbildar på språk: svenska, engelska och spanska

Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Professional Certified Coach
 • Utbildare, coach och mentorcoach på Coachutbildning, Coachutbildning Sverige
 • Diplomerad rök- och snusavvänjningscoach (mental träning)
 • Professionell coach sedan 2003 med över 2000 timmars individuell- och gruppcoacherfarenhet
 • Certifierad mentorcoach från Coach Advancement
 • Föreläsare/utbildare i coachande kommunikation och coachande ledarskap 

Övriga erfarenheter och kompetens

 • Civilekonom med marknadsföring som specialitet, Internationella ekonomlinjen med engelsk/fransk inriktning
 • Eget företag sedan 2000
 • Arbetat med marknadskommunikation inom hälsa/egenvård och sedan 2003 med hälsa och coachning
 • 12 års erfarenhet (produktchef och marknadschef) från läkemedelsindustrin
 • Grundmedicinsk utbildning, LIF-utbildning
 • Erfarenhet från rese-, transport- och byggbranschen
 • Talar flytande engelska, spanska (delvis modersmål) och franska 

Pernilla Aspe, ICF Professional Certified Coach (PCC)

Coachar och utbildar på språk: svenska och engelska

Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Associate Certified Coach
 • Coachutbildning hos Coaching i Näringslivet
 • Professionell coach sedan 2011
 • Coachar chefer, medarbetare och grupper
 • Utbildar och föreläser om coaching, ledarskap och hållbara beteenden
 • Mentorcoach

Övriga erfarenheter och kompetens

 • Studerar till legitimerad psykoterapeut – Svenska institutet för psykoterapi
 • Kandidatexamen i psykologi
 • Hälsopsykologi
 • KBT terapeut
 • Kognitionsvetenskap
 • Gruppledare ACT stresshantering
 • Organisationsutveckling med KBT
 • Styrelseutbildning
 • Ledarskapserfarenhet; Vd, entreprenör och andra ledande positioner
 • Grafisk facilitator

Christina Skarin, ICF Professional Certified Coach (PCC)

Coachar och utbildar på språk: svenska och engelska

Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Professional Certified Coach (PCC)
 • Licensed practioner of Neuro-Linguistic Programming (NLP)
 • Diplomerad massör och akupressör
 • Civilekonom
 • Diplomerad marknadsekonom (DRMI)
 • Coachutbildning ACC, Coachutbildning Sverige AB
 • Coachutbildning PCC, Leapfrog AB
 • Certifierad mentorcoach genom Coach Anvancement
 • Föreläsare coaching
 • Utbildar i kundanpassade coachutbildningar för näringslivet
 • Utbildad i coachande handledning(supervision) hos Coachwalk 

Övriga erfarenheter och kompetens

 • Arbetat som ekonomiansvarig under flera år
 • Egenföretagare sedan 2002 

Daniel Bengtsson, ICF Associate Certified Coach (ACC)

Coachar och utbildar på språk: svenska och engelska

Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Associate Certified Coach, 2010
 • Coachutbildning hos Coachutbildning Sverige AB
 • Har coachat både företagsinterna och externa klienter sedan 2010
 • Skapat interncoachingverksamhet på en av europas största IT-tjänsteföretag. Har hållit offentliga föredrag och presentationer kring detta
 • Coachar alla typer av klienter med tonvikt på ledare, andra coacher samt i samband med outplacement
 • Utbildat i coachning, coachande ledarskap 

Övriga erfarenheter och kompetens

 • Mångårig erfarenhet av ledarutveckling, förändringsarbete, grupputveckling, konflikthantering, lönesättningsarbete och rekrytering
 • Internkonsult inom HR för områden som uppsägningsarbete, rekrytering, företagskultur, employer branding, missbruksfrågor, mm
 • Erfaren ledare som haft roller som konsultchef, avdelningschef, kontorschef, HR-specialist, HR manager, projektledare och förvaltningsledare
 • Erfarenhet av interkulturell coaching, konflikthantering och ledarskap. Utbildning i ACT av Fredrik Livheim
 • Har utbildat i ledarskap och hur känslor påverkar vårt ledarskap
 • Har utbildat i återhämtning, meditation och avslappning
 • Föreläsare kring framförallt utmattning och återhämtning via Sveriges Talare
 • Har lett och coachat personer i grupp för att stötta dem på sin väg tillbaka till arbetslivet efter utbrändhet
 • Författare till bok om utbrändhet och återhämtning ”Samurajvandring”
 • Styrelsearbete
 • Har gått diverse utbildningar i retorik, kommunikation, ledarskap stand-up, förhandling, mm
 • Legitimerad Pressfotograf 

Ylva Beck, ICF Associate Certified Coach (ACC)

Coachar och utbildar på språk: svenska och engelska

Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Associate Certified Coach
 • Affärscoach sedan 2010
 • IPU Trimetrix behörighet
 • Individuell chefscoaching
 • Team Coaching i ledningsgrupper på mindre och större företag
 • Utbildat i coachande ledarskap och försäljning
 • Mental tränare åt idrottsmän 

Övriga erfarenheter och kompetens

 • Över 10 års erfarenhet av egenföretagande
 • 10 års erfarenhet av att vara chef inom Rekrytering, Bemanning, HR, Försäljning och Kommunikation
 • Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg
 • Tävlingsseglat jorden runt
 • Författare till ”Mot strömmen – Jorden runt”
 • Styrelsearbetare 

Johan Bauer-Björklund, ICF Associate Certified Coach (ACC)

Coachar och utbildar på språk: svenska och engelska

Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Associate Certified Coach
 • Mer än 10 års erfarenhet av individcoachning.
 • Implementering av interna ICF-coacher på IKEA
 • Gruppcoachning och coach för grupper i självstyrt lärande
 • Implementering av coachande ledarskap på IKEA 

Övriga erfarenheter och kompetens

 • Design och utveckling av globala ledarskap och kompetensutvecklings- program på IKEA
 • Teamutveckling för ledningsgrupper inom IKEA
 • Organisationsanalys och organisationsutveckling
 • Handledning av grupper i personlig utveckling
 • Affärsutveckling och verksamhetsstyrning på internationell nivå
 • Styrelsearbete på internationell nivå på IKEA
 • Ansvarig för ledarskapsprogram i Nordamerika, Asien, Australien, Europa inklusive Ryssland på IKEA
 • Handledning av grupper i strategiutveckling, scenarioarbete, konflikthantering och förändringsarbete
 • Business Controller på global nivå inom IKEA
 • Eget företag sedan 2010
 • Civilekonom, Stockholms universitet, 1984