Gratis coachverktyg och certifieringsguide

Coachverktyg som hjälper dig att bli en bättre och mer framgångsrik coach. Längst ner på sidan hittar du också en certifieringsguide.

Verktygen är uppdelad i fyra kategorier:

  • Coachverktyg som utvecklar din coachförmåga.
  • Affärsmannaskap som utvecklar din förmåga att skapa affärer.
  • Klientverktyg som du kan ge till dina kunder så att de utvecklas snabbare.
  • Instruktioner för hur du ansöker om certifiering alternativt förnyar din certifiering 

Kom ihåg att testa verktygen själv innan du använder dem med dina klienter. Du får använda alla verktyg fritt bara du anger källan till www.coachutbildning.se.

Coachverktyg

Coaching för nybörjare

Det här är en enkel nybörjarmodell. Man kan även använda den som ett sätt att logga utvecklingen för sina klienter.

ICF Kärnkompetenser ”minimum requirements”

Här är ett dokument som anger vilken lägsta nivå av varje coachfärdighet som du måste uppnå för att klara en ACC certifiering.

Coaching för nybörjare

En nybörjarmodell. Senare kan man istället använda det som ett sätt att logga utvecklingen för sina kunder.

Coachfrågor

Alain Cardon har utvecklat ett omfattande dokument om hur man ställer frågor.

Top Ten Indikators

De vanligaste fallen där klienten behöver terapi, inte coaching.

Lasagnemodellen

En modell som är perfekt att använda när din coaching är relativt avancerad.

Feedback model

Syftet med återkopplingsmodellen är att säkerställa så mycket som möjligt att återkopplingen leder till en beteendeförändring.

GÖRA

Syftet med denna coachmodell är att coacha en chef under det dagliga arbetet. Denna modell passar perfekt för snabb, shop-floor coaching.

SCORE

Att coacha i stunden, när klienten utför något, också kallad ”på-golvet-coaching”

Klientlogg

Här är ett dokument i excel där du kan logga de klienter du coachar. Du kan se i dokumentet vilken information du behöver notera. När du ansöker om certifiering behöver du bl a intyga hur många timmar du coachat. ICF kan sedan komma att göra stickprov för att styrka att det du angivit i ansökan stämmer med verkligheten.

Att starta upp teamcoaching

Kombinera gärna SCORE-modellen med de här frågorna för att få igång teamcoachingen.

Klientverktyg

Bruksanvisning för din coach

Många nya kunder vet inte hur de kan använda sig av en coach. Lämna gärna över den här bruksanvisningen till dina nya klienter.

Starta coachprocessen

Låt klienten svara på dessa frågor innan ni börjar coachingen. Gå sedan igenom svaren tillsammans.

Vision

Nedan följer några frågor som hjälper din klient att ta fram sin personliga vision.

Förberedelse inför uppföljande coachsamtal

För att hjälpa klienten att förbereda sig inför nästa coachsamtal kan du skicka ut följande frågor till klienten innan ni täffas/hörs.

Guide för certifiering/förnyelse av certifiering hos ICF

När du har fått diplom från coachutbildningen, har genomfört minst 100 timmars coaching och gjort 10 timmars mentorcoaching, är du redo att ansöka om ACC-certifiering (Associate Certified Coach). Om du vill bli medlem i ICF rekommenderas att du ansöker om medlemskap minst en vecka innan du ansöker om certifiering (för att få ditt medlemsnummer, vilket du sedan kan använda och få rabatt på certifieringsansökan).

Kostnaden för ACC Level 1-certifiering är i dagsläget (2024) $ 175 USD för ICF-medlemmar, $ 325 USD för icke-medlemmar.

Eftersom Coachutbildning Sveriges ACC-utbildning är Level 1 godkänd (gäller dig som har diplom från 2023 eller senare, har du diplom från tidigare ska du gå ACSTH-path) ska du gå ACC Level 1-sökvägen. Dokumenten du behöver vara redo att ladda upp är:

1. Ditt Level 1 diplom från coachutbildningen.

2. Du behöver intyga att du coachat minst 100 timmar. Du behöver inte skicka in en loggbok på dessa men vara beredd på att kunna uppvisa bevis ifall ICF skulle göra stickprov på att det du intygat stämmer. Därför är det viktigt att du för din egen skull loggar dina samtal.

Medlemskap

Medlemskapet är giltigt 1 år och måste alltså förnyas om man vill fortsätta att vara medlem.

ACC-ansökan

Läs punkterna 1-2 innan du gör ansökan. När du har allt detta klart klickar du på länken ovan och följer instruktionerna. Du behöver klicka på ”köp ansökan” och betala den innan du kan fylla i den.

Test från ICF

I slutet av ansökan kommer du att få en inbjudan från ICF att göra ett test. Mer information om det hittar du här. När du har skickat in din ansökan och gjort testet tar det upp till 4 veckor (Januari 2024) att få svar om du blivit godkänd.

Förnyelse av certifiering hos ICF

Var tredje år behöver du förnya din certifiering för att den ska vara giltig. Alternativt kan du certifiera dig på en högre nivå. Syftet med dessa krav är att främja din fortsatta utveckling som coach och hjälpa dig att nå nästa certifieringsnivå.

Datum att vara medveten om:
Om du skickar in din ansökan senast den 31 december det år det upphör, behöver du de 40 timmars CCE som nämnts tidigare i detta dokument. Om du är sen med din förnyelse, kan du fortfarande förnya (inom ett år från det har förfallit). Var medveten om att du behöver några extra CCE om du förnyar senare än 31 december året det upphör.

Följande krävs för att göra en förnyelse:
1. Du behöver ha minst 40 utbildningstimmar, s k  CCEs (Continuing Coach Education), som genomförts efter det datum du fick din förra certifiering och 3 år framåt. 24 av dessa timmar behöver vara utbildning som är kopplad till kärnkompetenserna. 16 av de 40 timmarna kan vara självstudier. Du kan tillgodoräkna dig mentorcoachingen i dessa timmar (se punkt 3).

2. Du behöver minst 3 CCEs i etik. Det finns en gratis ”Ethics CCE-kurs” här 

3. För ACC-förnyelser krävs ytterligare 10 timmars mentorcoaching utöver de timmar som krävs för den ursprungliga certifieringen. Dessa timmar behöver ske efter datumet då den föregående certifieringen erhölls. 

Hur titulerar jag mig efter avslutad utbildning innan certifieringsansökan hos ICF?

60 timmars utbildning betraktas som grundutbildning, detta är även utbildningskravet för medlemskap i ICF.
Titel: Diplomerad coach eller Diplomerad coach från Coachutbildning Sverige AB
Kursnamn: Coachutbildningen (ACC)
Beskrivningar: Godkänd av International Coach Federation
Alt. Uppfyller ICF.s utbildningskrav för ACC-certifiering

Kontakta IFC

Kontaktperson ICF Global
Support
support@coachfederation.org

Kontaktperson ICF Sverige
Övergripande certifieringsfrågor
certifiering@icfsverige.se

*Krav för mentorcoaching
Du behöver redovisa att du genomfört 10 timmar mentorcoaching. Samtalen ska pågå under minst 3 månader. Minst 3 av dessa måste vara individuella samtal, resten kan vara i grupp. (En mentorcoachgrupp får bestå av max 10 deltagare. Alla som har en giltig certifiering, för ACC behöver den ha förnyats minst en gång, kan vara en mentorcoach.)