Coachutbildningen (ACC)

Coachutbildningen (ACC) är en avancerad ICF-ackrediterad coachutbildning för dig som vill arbeta yrkesmässigt som coach eller använda ett coachande ledarskap eller förhållningssätt. Förutom 8 utbildningsdagar får du också 6 tillfällen med en individuell coach och 8 timmars mentorcoaching i grupp. Allt du behöver (förutom dina egna praktiktimmar) för att ansöka om certifiering hos ICF ingår!

Utbildningen passar dig som vill arbeta med förändringsprocesser på ett dynamiskt sätt.

Du får feedback av, och uppleva coaching från, minst tre olika coacher; dina två utbildare och din mentorcoach. Det innebär att du får många perspektiv och därmed kan hitta din unika stil som bygger på din personlighet och unikitet.

Coachutbildning Sverige AB utbildar professionella yrkescoacher. De som går våra utbildningar är exempelvis ledare, HR-specialister, medarbetare, företagare, konsulter och entreprenörer; personer som brinner för människor, utveckling och förändring. I grupperna brukar ungefär hälften av deltagarna vara från större organisationer och hälften konsulter eller egna företagare.

Level 1 ackrediterad av ICF

Innehållet i coachutbildningen är baserat på ICF:s coachfärdigheter och ger dig all den mentorcoaching och de 60 utbildningstimmar för att bli ICF ACC-certifierad. Det enda som inte ingår är din egen träning (du behöva coacha 100 timmar innan du ansöker om certifiering). Efter utbildningen kan du arbeta yrkesmässigt som coach i Sverige och internationellt, i egen regi eller som anställd.

Upplägg

Studierna bedrivs under 4 x 2 dagar över cirka 5 månader, klockan 9:00-17:00 varje dag. Var beredd på att lägga ner ungefär fyra timmar per vecka i självständigt arbete mellan träffarna.

Innehåll

 • Utbildningen löper över 4 månader och består av 4 moduler à 2 dagar, totalt 64 lärarledda utbildningstimmar och 6 tillfällen med din egna, individuella mentorcoach. Utöver det tillkommer eget arbete och träning.
 • Diplomeringsprocessen för Level 1-diplom ingår och också de 10 timmar mentorcoaching du behöver för att certifiera dig (jämför du utbildningar rekommenderar vi att du undersöker om dessa ingår).
 • 6 individuella coachingstillfällen med en erfaren coach ingår. Här ingår den individuella mentorcoaching som krävs för certifieringen.
 • 8 timmar mentorcoaching i grupp vilket fördjupar din coachkompetens och krävs för certifiering.
 • Etikdiskussioner med fokus på de svårigheter som du som coach kan hamna i.
 • Coaching och diskussioner utifrån gruppens erfarenheter.
 • Modeller och verktyg som gör dig till en framgångsrik coach.
 • Läroboken ”Nya Coachboken” (Recito 2021).
 • Ett kompendie med de övningar vi gör under utbildningen.
 • Entreprenörskap – ta fram din affärsidé och nå ut som coach internt/externt. Vi vill att du framgångsrik, inte bara skicklig.
 • Utbildningen utgår från de coachfärdigheter som är basen i ICF:s definition av coaching.
 • Coachutbildningen är upplevelsebaserad med sk Action-Reflecting-Learning. Det innebär många praktiska moment och övningar och att vi har en inlärningsfilosofi som innebär att vi gör först, efter det kommer reflektion och slutligen teori. Detta bidrar till att lärandet ”sätter sig” och att alla hittar sin unika stil.

Arvode

Arvodet för Coachutbildningen är 44 500 kronor. Faktureras vid anmälan. I arvodet ingår 8 kursdagar, diplomeringsprocessen, din egen individuella mentorcoach vid 6 tillfällen, 8 timmars mentorcoaching/handledning i grupp, fika, Nya Coachboken och övrigt material samt diplom. (Väljer du bort individuell coaching och Level 1-diplomering är priset 32 000). Moms tillkommer.

Kostnaden för eventuell certifiering betalas direkt till International Coaching Federation.

Datum och anmälan

Här hittar du datum för kommande utbildningar.
Här hittar du datum för infoträffar.
Här kan du anmäla dig.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss på på telefon 08-301 301 eller via mail: kontakt@coachutbildning.se

Läs mer om Coachutbildningen (ACC)

Färdigheter och förhållningssätt

Utbildningen är upplevelsebaserad med betoning på färdighetsträning då coachning behöver övas in för att fungera. Vi anser att variation snarare än repetition är kunskapens moder. Variationen skapar vi genom att ha många coachövningar som betonar olika aspekter av coachningen. Vi arbetar med verkliga dilemman som du som coach eller ledare råkar ut för i din vardag.

Två ord ord skiljer Coacutbildningen från de andra svenska coachutbildningarna – entreprenörskap och interncoachning. Efter att vi har utbildat en stor del av Sveriges coacher och flera hundra internationellt vet vi att det krävs ett gediget kunnande både inom coachning och entreprenörskap för att lyckas som coach. Vi vill att du ska bli en inte bara skicklig, utan också framgångsrik coach. Därför har vi fokus på  entreprenörskap på Coacutbildningen. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta med interncoacher och coachande ledare och lägger därför tyngd på diskussioner kring vad dessa aspekter innebär.

Goda förebilder är viktiga för att driva en framgångsrik coachverksamhet eller lyckas som coachande ledare. Alla våra lärare driver egna företag där de jobbar med bland annat individuell coachning, utbildning, team och ledarskap. Många av dem har också arbetat som chefer och ledare i tidigare karriärer.

Diplomering och ICF-certifiering

Efter att du genomgått alla moment och gjort en godkänd examination på diplomeringen utfärdar vi diplom. Då utbildningen är ICF-godkänd räcker det att bifoga diplomet i din certifieringsansökan till ICF för att de ska vad du har med dig i form av teori och mentorcoaching och att du coachar på rätt nivå. Du behöver endast göra ett teoritiskt flervalstest hos ICF.

Då ordet coach inte är skyddat i Sverige, kan tyvärr vem som helst kalla sig coach eller diplomerad coach. Vi rekommenderar dig att istället bli ICF-certifierad coach då den titeln står för en internationellt gångbar kvalitetsstämpel.

Coacutbildningen täcker alla moment som ICF kräver för att bli ICF Associate Certified Coach (ACC) utom din egen praktik och examinationen hos ICF. 

För att bli certifierad behöver du coacha minst 100 timmar och certifieringen görs av ICF, inte av oss. Det är en kvalitetsgaranti att en utomstående organisation som ICF gör bedömningen. Vårt mål är att alla ska klara certifieringen vilket resulterat i att 100 procent av våra elever klarat sin certifiering!

Modul 1: utbildningsdag 1 och 2

Under utbildningsdag 1 och 2 ligger fokus på att lära sig grundläggande coachningsfärdigheter såsom Lyssnar aktivt och Väcker medvetenhet/Kraftfulla frågor. Att skapa en trygg och utvecklande relation som Utvecklar förtroende och trygghet mellan coachen och klienten samt färdigheten Införlivar ett coachande förhållningssätt bygger mycket på coachens egen personlighetsutveckling, vilket betonas under dessa dagar.

Då många idag har stor erfarenhet av att driva och arbeta i projekt, räknar vi med snabba framsteg inom delarna som handlar om att sätta mål och skapa överenskommelser i färdigheten Upprättar och följer avtal och överenskommelser.

Modul 2: utbildningsdag 3 och 4

Under utbildningsdag 3 och 4 arbetar vi vidare med tidigare coachningsfärdigheter och lägger till färdigheten Agerar etiskt. Vi diskuterar vad coachning är och inte är, när det är lämpligt att använda och hur ett coachande ledarskap skiljer sig från chefskap och traditionellt ledarskap.

I Lyssna aktivt lär vi oss att fånga drivkrafter, känslor och upplevelser som ligger bakom de ord som yttras. I Faciliterar klientens utveckling används de fångade drivkrafterna för att designa handlingar som klienten klarar att genomföra smärtfritt, samt ger klienten styrka att ta kontrollen över sitt liv och sin egen framgång.

Modul 3: utbildningsdag 5 och 6

Utbildningsdag 5 och 6 arbetar vi med olika verktyg, tekniker och modeller för att deltagarna ska utveckla sin coachning. Här lägger vi också till övningar och tekniker för att deltagarna ska utveckla sin kompetens i grupp- och teamcoachning. Vi lägger till färdigheterna Bibehåller närvaro och Faciliterar klientens utveckling samt tittar vidare på Väcker medvetenhet.

Bibehåller närvaro handlar om att vara öppen, flexibel och självsäker nog att släppa kontrollen över coachningsprocessen. Väcker medvetenhet och Faciliterar klientens utveckling handlar om att hjälpa klienten att förstå sig själv för att underlätta förändring och inlärning. Här arbetar vi också med grupp- och teamcoachning samt tränar olika verktyg och modeller för att coachen eller den coachande ledaren ska kunna arbeta flexibelt.

Modul 4: utbildningsdag 7 och 8

Under dessa två dagar putsar vi coachningsfärdigheterna inför själva certifieringen! Vi arbetar med fokus och att kunna coacha på vilket ämne som helst. Tidigare under utbildningen har deltagarna fått göra en självskattning av sina färdigheter i förhållande till utbildningsmålen. Kursledarna har också gjort sin bedömning av deltagarnas färdigheter. Självskattningen och bedömningen ligger till grund för det arbete som sker under dag 7 och 8.