Coachande förhållningssätt i praktiken

feb 22, 2022

Vill du veta mer om hur coaching och coachande förhållningssätt används i olika verksamheter? Vill du också få tips på hur du kan implementera mer av ett coachande sätt? Välkommen till en föreläsningsserie med ett antal spännande personer! Föreläsarnas teman är olika, den gemensamma nämnaren är de alla använder coaching och coachande förhållningssätt i sitt arbete. De är också medförfattare till Nya Coachboken (Recito 2021). Föreläsningarna är kostnadsfria och via Zoom.

 

25 februari 8.30 – 10.00

Bleknande hierarkier

Bo Rex, Jennie Lann & Monika Johansson, coacher och rådgivare för självstyrande organisationer på ProFoundly AB

Föreläsningen kommer handla om utveckling mot syftes- och värderingsdrivna organisationer, även kallat ”självstyrande organisationer”. Bo, Jennie och Monika kommer att berätta om hur de arbetar med självstyrande organisationer i praktiken och hur de utvecklar det på bland annat ProDesign AB. De kommer också att berätta om varför coachning är ett viktigt inslag för att lyckas med framtidens organisationsform. 

Bo Rex har 25 års industrierfarenhet från chefsbefattningar som spänner över kvalitetssäkring, ekonomistyrning, marknadsföring och som dotterbolagschef i börsföretag. Därefter 30 års erfarenhet av rådgivning till företag som vill utveckla organisationens kultur och prestationsförmåga.

Jennie Lann är en erfaren verksamhetsutvecklare, diplomerad coach och förändringsledare med lång erfarenhet av lean/agila transformationer och förändringsprojekt. Jennie har erfarenheter från Alecta, Volvo och H&M och hennes ledarskap är centrerat kring människan och relationer.

Monika Johanssons passion är att utveckla människor. Som VD, verksamhetsutvecklare och föreläsare utvecklar hon hela organisationer och företag genom att bygga kultur, ledarskap och struktur. Det gör hon med medarbetaren i fokus och övertygelsen att det är framgångsrika människor som bygger framgångsrika företag.

*****

17 mars 8.30-9.30

Jobbcoaching stärker den egna kraften att nå resultat

Desirée Harknäs, leveranschef, Randstad RiseSmart har 22 års erfarenheter från omställningsbranschen. Hon har drivit stora
omställningsprojekt runtom hela landet och utbildat många chefer och fackliga i att leda och samtala i förändring. I sin nuvarande roll som leveranschef arbetar hon med strategiska leveransfrågor för Randstad RiseSmart både nationellt och internationellt och även i omställningsbranschen.

Randstad RiseSmart har sedan 1991 coachat och stöttat människor som genomgår förändringar i sin karriär. Under föreläsningen kommer Desiree att lyfta fram styrkan av att använda coaching när människor behöver göra en förändring och nå ett nytt uppsatt mål. Hon kommer att dela med sig genom konkreta exempel på hur man jobbar med arbetssökande och hur man implementerade och uppehåller coaching som verktyg bland medarbetarna på företaget.

Randstad RiseSmart hjälper människor och företag att utvecklas och växa i förändring. Vi skräddarsyr projekt, program och workshops på grupp- och individnivå för våra kunder. Vi stödjer ledning, HR-avdelning och chefer vid verksamhetsförändringar. Vi stödjer genom våra tjänster inom Outplacement, Career Development och Performance Management. Vill du veta mer? www.randstadrisesmart.se

*****

4 april 8.30-9.30, in English

Coaching leadership and culture

Karin Åkerman, coach och konsult ledar- & teamutveckling

Karin Åkerman has a wide experience in Leadership and Development in multinational companies and also in consulting. The last 20 years she has worked at IKEA as Leadership and Competence leader, and at present she works as an independent consultant, facilitator and coach in Leaders and Teams development. ”I believe working with leaders and teams make a real difference in achieving company goals and improving the Culture” Karin will talk about  wether coaching is a tool or part of a company culture. She will also share her experiences of internal coachning: pros and cons, and how it can impact the culture.

*****

Låt din nyfikenhet utveckla andra

Peter Holm, Talent Acquisition Manager, Grant Thornton

Peter är diplomerad coach sedan 2014 och går nu en internationell coachutbildning samt utbildar ledare på Grant Thornton i det coachande förhållningssättet. Peter har arbetat med rekrytering och som ledare i 20 år. Peter kommer att prata om hur du oavsett vilken roll du har kan utveckla andra genom att vara genuint intresserad och nyfiken. Peters kontaktuppgifter: https://www.linkedin.com/in/peter-holm 69b3461/ eller peter.holm@se.gt.com

*****

 

Tala är silver, lyssna är guld

Anja Lindberg, VD Coachutbildning Sverige AB

Anja är certifierad coach och GDQ-konsult, KBT-terapeut och utbildare samt fil.mag. i organisationspsykologi. Hon driver företaget Coachutbildning Sverige AB och har i 20 år arbetat med att utveckla individer, grupper och organisationer i svenska och internationella verksamheter. Hon har tidigare varit ledare i telekombranschen. Anja kommer att prata om hur du kan bli en bättre chef, coach eller konsult genom att utveckla ditt lyssnande. Mer om Anja kan du läsa här: https://www.linkedin.com/in/anja-lindberg-519219/