Gruppmentorcoaching – hur går det till?

feb 2, 2021

Text: Lena Jöhnemark

I vår coachutbildning ingår det fyra tillfällen med gruppmentorcoaching. Hur går dessa tillfällen egentligen till? Och vad är syftet med dem?

Syftet är att ge handledning på deltagarnas coaching för att de ska vidareutvecklas som coacher. Eftersom vår Coachutbildning är ackrediterad av ICF utgår mentorcoachingen från ICFs kärnkompetenser. Dessa beskriver vilka färdigheter en coach bör ha. Vill du certifiera dig som coach av ICF ställs även krav på att du fått minst 10 timmar mentorcoaching.

Och hur går det till då? Det är upp till 10 personer som deltar och det är en blandad grupp med deltagare både från våra och andras coachutbildningar samt från vårt Mentorcoachprogram. Inledningsvis ger alla en kort presentation av sig själv och berättar om hur det går med coachingen, både vad som fungerar bra och vad var och en vill utveckla. Utifrån deltagarnas behov sätter vi tillsammans en agenda. Innehållet kan exempelvis bli att vi diskuterar olika färdigheter eller ett case, eller att vi gör övningar och coachar varandra på clientcase.

Rent praktiskt sker gruppmentorcoachingen online, via verktyget Zoom, där du antingen kopplar upp dig via en dator eller ringer in via telefon.

Har du frågor eller vill boka tillfällen? Välkommen att höra av dig till mig, Lena Jöhnemark, via mail!