Att coacha team och lärare i skolan

sep 28, 2022

Vill du veta mer om hur en lärarcoach arbetar och vad som gör coachingen framgångsrik? Näst ut i vår föreläsningsserie där författare föreläser om Coachande förhållningssätt i praktiken är Ann-Christin Nygren och Annette Karmitsa, lärarcoacher på Sollentuna kommun.

Annette och Ann-Christin kommer att dela med sig av exempel på hur de lägger upp arbetet med coaching för enskilda lärare och för grupper. De kommer att berätta om strukturer och rutiner för arbetet samt ge exempel på upplägg och modeller som de arbetat fram under sina hittills 10 år som verksamma lärarcoacher. De kommer att göra kopplingar till forskning och beprövad erfarenhet som styrker coaching som verktyg för utveckling av läraruppdraget. De kommer också att ge sin syn på vad coaching ger till enskilda lärares och gruppers utveckling och exempel på vad lärare och skolledare ser som framgångsfaktorer med coaching.

Tid: 11 oktober 15.00.
Föreläsningen är kostnadsfri, via Zoom och du är välkommen!
Här kan du anmäla dig (det finns 100 platser).